Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Allergi i Praksis 2 - 2016

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I løpet av de siste tiårene har man oppnådd store fremganger innen astmabehandlingen, men fortsatt gjenstår utfordringer hva angår behandling av alvorlig eller «svår astma». Definisjoner og forekomst samt de nye behandlingsmuligheter som nå finnes, eller er under utvikling ved alvorlig astma, er hovedtema for Allergi i Praksis 2 – 2016.

 

No image

Alvorlig astma –definisjon og forekomst

Dato publisert: Sist oppdatert:

I løpet av de siste årene har det pågått intense diskusjoner om hvordan man skal definere alvorlig astma, og fortsatt finnes det ingen universell akseptert definisjon av begrepet.

No image

Nye biomarkører ved alvorlig astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Identifisering av biomarkører kan bidra til å gi bedre karakterisering av pasienter med alvorlig astma og til å gi en mer individuelt tilpasset astmabehandling.

No image

Behandling av alvorlig astma med biologiske legemidler

Dato publisert: Sist oppdatert:

Biologiske legemidler utviklet for behandling av delvis steroidresistent astma er basert på bruk av monoklonale antistoffer som retter seg mot en spesifikk mediator eller reseptor. Til forskjell fra kjemiske legemidler er biologiske legemidler mer kompliserte og dyrere å framstille ettersom de er avhengige av følsomme biologiske prosesser.

No image

Bronkial termoplastikk mot alvorlig astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Bronkial termoplastikk (BT) er en ny behandlingsform som nå er anbefalt for selekterte pasienter innen kategorien behandlingsrefraktær astma, det vil si pasienter som til tross for god etterlevelse av medikamentell behandling, har vedvarende ukontrollert astma.

No image

Behandling av alvorlig astma hos barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Om lag 2–5% av alle barn med astma har ukontrollert astma til tross for maksimal behandling med konvensjonelle legemidler.

No image

Teppegulv gir fortsatt helserisiko

Dato publisert: Sist oppdatert:
En gjennomgang av litteraturen viser at bruk av teppegulv kan knyttes til økt risiko for forverret astma og allergi. Det bør derfor fortsatt utvises varsomhet ved bruk av teppegulv i skoler, barnehager og kontorer, skriver en faggruppe fra Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet i siste utgave av NAAFs fagblad Allergi i Praksis.
No image

Anbefaler ikke bruk av luftfuktere av komforthensyn

Dato publisert: Sist oppdatert:
Helseproblemer ved fuktskader og feilaktig bruk av luftfuktere er så godt dokumentert at Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler å være svært tilbakeholdende med tilførsel av kunstig befuktning. Kjennes luften for tørr, bør man heller senke temperaturen og sørge for bedre luftskifte inne.