Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Behandling av alvorlig astma hos barn

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Om lag 2–5% av alle barn med astma har ukontrollert astma til tross for maksimal behandling med konvensjonelle legemidler.

Disse barna utgjør en heterogen gruppe hva angår lungefunksjon, luftveisinflammasjon og kliniske symptom. Pasientgruppen er en kontinuerlig klinisk utfordring for barneleger.

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Jon Konradsen hva som karakteriserer alvorlig astma hos barn og redegjør for de behandlingsmuligheter som vi i dag har tilgang på.

Artikkelen er revidert og oppdatert etter en tidligere oversikt i Allergi i Praksis 2013.

Konradsen J. Svår astma hos skolbarn. Allergi i Praksis 2016; 2: 24–28, pdf >