Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Behandling av alvorlig astma med biologiske legemidler

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Biologiske legemidler utviklet for behandling av delvis steroidresistent astma er basert på bruk av monoklonale antistoffer som retter seg mot en spesifikk mediator eller reseptor. Til forskjell fra kjemiske legemidler er biologiske legemidler mer kompliserte og dyrere å framstille ettersom de er avhengige av følsomme biologiske prosesser.

De biologiske legemidlene som finnes, eller kommer på markedet i nær framtid, er alle rettet mot såkalt Th2-drevet astma. Behandlingen er blant annet omalizumab (anti-IgE-behandling), anti-IL5-, anti-L13- og anti-IL4-behandling.

De studier som er gjennomført på bruk av biologiske legemidler mot alvorlig har astma fram til nå vært på strikt selekterte pasienter og har vært mer egnet til å tilfredsstille myndighetens krav til kostnader og nytteeffekt enn på å definere hvilke pasienter som kan ha nytte av medisinen på lang sikt, skriver Leif Bjermer i siste utgave av Allergi i Praksis.

Bjermer L. Behandling av svår astma med biologiska läkemedel. Allergi i Praksis; 2016; 2: 18–22, pdf >