Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Bronkial termoplastikk mot alvorlig astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Bronkial termoplastikk (BT) er en ny behandlingsform som nå er anbefalt for selekterte pasienter innen kategorien behandlingsrefraktær astma, det vil si pasienter som til tross for god etterlevelse av medikamentell behandling, har vedvarende ukontrollert astma.

BT er en bronkoskopisk prosedyre som utføres tre ganger per pasient, med minst tre ukers mellomrom. Et kateter varmer opp de mellomstore bronkialgrenene og fører til tilbakegang av mengden glatt muskulatur rundt luftrørene. Prosedyren øker faren for astmaforverring de første dagene etter hver behandlingsrunde, men på sikt er gevinsten reduksjon i antall astmaforverringer og sykehusinnleggelser og bedret astmakontroll og livskvalitet. Det er ikke rapportert om alvorlige prosedyrerelaterte hendelser ved BT etter at flere tusen pasienter nå er behandlet med BT.

Fra 2015 finnes tilbudet ved minst ett sykehus i hvert av de skandinaviske landene, blant annet ved Haukeland universitetssykehus. Sverre Lehmann omtaler bruk av BT i siste utgave av Allergi i Praksis.

Lehmann S. Bronkial termoplastikk mot alvorlig astma. Allergi i Praksis 2016; 2: 36–42, pdf >