Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Nye biomarkører ved alvorlig astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Identifisering av biomarkører kan bidra til å gi bedre karakterisering av pasienter med alvorlig astma og til å gi en mer individuelt tilpasset astmabehandling.

To slike markører er periostin og YKL-40 i serum. Periostin er assosiert til en Th2-drevet inflammasjon, men også til såkalt «airway remodeling». Periostin er dessuten vist å kunne benyttes som biomarkør for behandling med anti-IL-13. YKL-40 er ett protein som er vist å være en markør for nøytrofil inflammasjon og knyttet til fortykkelse i bronkialveggen, det vil si tegn til «airway remodeling».

Det finnes også studier som viser mønsteret i de lettflyktige gassene i utåndingsluften (VOCs) kan avspeile inflammasjonen og bidra til å identifisere ulike fenotyper av astma

I siste utgave av Allergi i Praksis tar Gunilla Hedlin og Anna James ved Karolinska universitetssykehus for seg en rekke aktuelle biomarkører ved alvorlig astma.

Hedlin G. James A. Nya biomarkörer vid allvarlig astma. Allergi i Praksis 2016; 2: 12–16, pdf