Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Teppegulv gir fortsatt helserisiko

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En gjennomgang av litteraturen viser at bruk av teppegulv kan knyttes til økt risiko for forverret astma og allergi. Det bør derfor fortsatt utvises varsomhet ved bruk av teppegulv i skoler, barnehager og kontorer, skriver en faggruppe fra Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet i siste utgave av NAAFs fagblad Allergi i Praksis.

Bruk av heldekkende teppegulv synes å øke, særlig for å dempe støy i åpne kontorlandskap. Jevnlig hevdes at tidligere risikovurderinger er foreldet og at moderne tepper er uproblematiske også for de med astma og allergi. Fra helsehold har man imidlertid ikke funnet studier som støtter dette. Studier viser at det er mer støv og allergener i tepper sammenlignet med glatte gulv.

Teppegulv kan i tillegg avgi flyktige organiske forbindelser som kan lukte og virke irriterende på slimhinnene hos følsomme individer. Sammenlignet med glatte gulv krever teppegulv mer omfattende renhold med høyere økonomiske kostnader. I praksis blir dette ofte forsømt.

Bakke JV, Øvrevik J, Schwarze PE, Hongslo JK. Nilsen S, Becher R: Teppegulv, inneklima og helsepåvirkning. Allergi i Praksis 2016; 2: 46-54, PDF >