Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Arbeid med avløpsvann og effekter på luftveiene

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Arbeidstakere som håndterer avløpsvann har en potensiell risiko for å bli eksponert for ulike typer forurensninger. Toksiske gasser, bakterier, og mikrobielle komponenter, og da spesielt endotoksin, kan forårsake irritasjoner og inflammasjonsreaksjoner i luftveiene.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i ulike prosjekter sett på slike forurensninger, og i en nylig gjennomført studie ble eksponering for bakterier og endotoksiner målt ved arbeid på renseanlegg. 68 prosent av arbeiderne rapporterte om plager fra luftveiene som irritasjoner og hoste.

I siste utgav av Allergi i Praksis rapporterer Kari Kulvik Heldal fra undersøkelsen. Hun forklarer hvordan tiltak mot generell forurensning av miljøet, som renseanlegg for avløpsvann, kan generere forurensning i form av hydrogensulfid gass (H2S) og endotoksiner. Noe som kan gi skader i luftveien hos arbeidstagere i slike anlegg.

Heldal KK. Arbeid med avløpsvann og effekter på luftveiene. Allergi i Praksis 2016; 3: 30-33