Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Elektroniske sigaretter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nikotinholdige e-sigaretter inneholder ulike mengder nikotin og flere potensielt karsinogene og toksiske substanser. Fra USA er det rapportert om akutte forgiftninger gjennom svelging, inhalering eller absorpsjon av væsken i sigarettens utskiftbare ampuller.

En rekke nye studier tyder på potensielt alvorlige effekter av både dampen og nikotin som rammer lunger, luftveier og hjerte- og karsystem, som betennelsesforandringer, avvikende organutvikling og slimhinnefunksjon samt kreftrisiko. Effekter av nikotin i svangerskapet er vist å øke risikoen for svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel, dødfødsel, redusert fødselsvekt og nedsatt lungefunksjon hos barnet.

Det foreligger få kliniske studier som måler effekten for å oppnå røykeslutt. I USA er det nylig vist at bruken av e-sigaretter hos unge mennesker seksdoblet risikoen for å begynne å røyke vanlige sigaretter. I en skoleundersøkelse fra Wales er det rapportert om bruk av e-sigaretter blant barn ned til 11 år.

I en artikkel i siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Kai-Håkons Carlsen og Karin C. Lødrup Carlsen negative helseeffekter ved bruken elektroniske sigaretter. Forfatterne mener at dersom en norske regjeringen nå åpner opp for lovlig omsetning av e-sigaretter, tar man en stor risiko for folkehelsen for alle de som ikke per i dag bruker nikotinholdige produkter eller damper.

Carlsen KH, Carlsen KCL. Elektroniske sigaretter. Allergi i Praksis 2016; 3: 34-39