Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Hypersensitivitetspneumonitt - en underkjent luftveissykdom hos frisører

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nyere studier ved Haukeland universitetssykehus tyder på at hypersenstivitetspneumonitt som følge av eksponering for persulfater i hårblekemiddel er en underkjent yrkessykdom hos frisører.

Hypersensitivitetspneumonitt (HP) er en tilstand som først og fremst har vært assosiert med inhalasjon av organiske agens.

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Cecilie Svanes og medarbeidere ved Haukeland universitetssykehus en relativt ukjent eksponering – persulfater (virkestoff i hårblekemidler) som et mulig agens for HP hos frisører. Det er kjent at persulfater kan føre til astma hos frisører, mens HP ikke har vært noen erkjent tilstand.  I artikkelen beskrives fem kasuistikker som har hatt symptomer som passer godt med HP og som ved provokasjon har fylt internasjonale kriterier for hypersensitivitetspneumonitt.  Forfatterne mener HP er en underkjent sykdom hos frisører, og ber leger, annet helsepersonell og lekfolk om å være oppmerksom på muligheten for denne typen yrkessykdom hos frisører.

Svanes C, Svanes Ø, Bertelsen RJ, Storaas T, Granslo JT, Svendsen LL, Aasen TB, Kirkeleit J. Hypersensitivitetspneumonitt - en underkjent luftveissykdom hos frisører. Allergi i Praksis 2016; 3: 22-28.