Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Kryssreaksjoner ved penicillinallergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nyere erfaringer tyder på at risikoen for kryssallergi mellom penicillin og betalaktamanantibiotika er betydelig lavere enn det man tildigere har trodd.

Forekomst av kryssallergi mellom penicillin og øvrige betalaktamantibiotika som cefalosporiner og karbapenemer er rapportert å være vanlig forekommende. Ved mistanke om penicillinallergi har det derfor vært anbefalt å unngå hele betalaktamgruppen. Nyere erfaringer tyder imidlertid på at på at risikoen for kryssreaksjoner mellom penicillin og cefalosporiner er lav, enda lavere for karbapenemer og nærmest ubetydelig for monobaktamer. I akutte tilfeller ved alvorlige infeksjoner anbefales derfor å benytte disse viktige antibiotikaene, tross mistanke om penicillinallergi.

Kjennskap til legemidlenes strukturformler kan bidra til å forenkle et optimalt valg av antibiotika, skriver Sonja Werner og Thomas Tängdén i siste utgave av Allergi i Praksis. I artikkelen presenterer forfatterne aktuell kunnskap om kryssallergier innen betalaktamgruppen. Den bygger på en publikasjon i Läkartidningen og tidligere artikkel om legemiddelallergi i Allergi i Praksis.

Werner S, Tängdén T. Korsreaktioner vid penicillingallergi.  Allergi i Praxis 2016; 3: 10-15.

 

Artikkelen bygger på tidligere artikkel i Allergi i Praksis fra 2005:
Werner S, Thunqvist P. Hur hantera misstänkt penicillinallergi? Allergi i Praxis 2005; 3: 15-19.