Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Legemiddelallergiens epidemiologi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Forekomsten av legemiddelallergi (DA) og legemiddeloverfølsomhet (DH) er rapportert å være økende, men er vanskelig å bedømme på grunn av stor variasjon i studiepopulasjoner, studienes utforming, type legemiddel og forskjellige overfølsomhetsreaksjoner.

Gjennom det internasjonale ICD- kodesystemet kommer nå versjon i 11 som introduserer et avsnitt om «allergiske og overfølsomhetsreaksjoner». Dette kan gi mer korrekte opplysninger om tilstandene i globale helseregistre.

Anca M Chiriac  og Pascal Demoly advarer i siste utgave av fagbladet Allergi i Praksis mot bruken av diagnosen multippel DH, en ikke sjelden overdiagnostisering. Begrepet bør reserveres til de tilfellene der adekvat og relevant klinisk utredning er utført og ikke brukes som en paraplydiagnose basert på selvrapportering.

Chiriac AM. Demoly P. Läkemedelsallergins epidemiologi. Allergi i Praxis 2016; 3: 6-9..