Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Omdiskutert regulering av e-sigaretter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I siste utgave av Allergi i Praksis gjennomgås gjeldende regelverk og lovendringsforslag for omsetning og bruk av e-sigaretter i Norge.

E-sigaretter er ikke tillatt solgt i Norge, men privat kjøp over internett eller kjøp ved reiser i utlandet er kjent. Hogne Skogesal gjennomgår gjeldende regelverk og lovendringsforslag i Norge. Her uttrykker han også Norges Astma- og Allergiforbunds bekymring knyttet til mulige langsiktige helseeffekter ved bruk av e-sigaretter.

Skogesal H. Omdiskutert regulering av e-sigaretter. Allergi i Praksis 2016; 3: 40-41