Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Perioperativ anafylaksi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Perioperativ anafylaksi er en sjelden, men alvorlig komplikasjon som kan føre til pasientskade eller død. På operasjonsstuen forekommer hyppigst reaksjon på antibiotika, klorheksidin, nevromuskulære blokkere (NMBA) og fargestoffer. 50-60 % av de alvorlige perioperative allergiske reaksjonene er IgE-medierte.

De vanligste symptomene ved alvorlige allergiske reaksjoner er bronkospasme med hypoksi og hypotensjon eventuelt sirkulasjonsstans. Debuterer reaksjonene mer enn fem minutter etter at anestesien er innledet, øker sannsynligheten for at årsaken til reaksjonen er et allergen knyttet til den kirurgiske prosedyren.

Ved mistanke om at pasienten har hatt en allergisk reaksjon under anestesi, er det viktig at pasienten følges opp med grundig utredning så som blodprøver i akutt fase og senere prikktesting og provokasjonstesting.  Som hovedregel anbefaler vi at alle pasienter utredes hos allergolog, skriver Anne Berit Guttormsen i siste utgave av Allergi i Praksis. 

Guttormsen AB. Perioperativ anafylaksi. Allergi i Praksis 2016; 3: 16-19.