Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Allergi i Praksis 2017

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 3 - 2017

Dato publisert: Sist oppdatert:

Fysisk aktivitet og idrett er viktig for å fremme helse og forebygge sykdommer og er også et virkemiddel i behandlingen av sykdommer som astma. Men fysisk aktivitet kan også utløse sykdom dersom den utøves i et ugunstig miljø eller dras til nivåer som presser kroppen for langt. Denne utgaven av Allergi i Praksis setter setter idrett, astma og allergier og dopingproblematikk på dagsorden.

No image

Allergi i Praksis 2 - 2017

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hva er det som gjør at trafikkforurensninger kan være helseskadelig og hvilke miljøeksponeringer inne påvirker helsen negativt? Denne utgaven av Allergi i Praksis er viet helseeffekter av luftforurensninger og dårlig innemiljø.

No image

Allergi i Praksis 1 - 2017

Dato publisert: Sist oppdatert:

Etter at Immunoglobulin E ble påvist og analysert av to svenske forskere for 50 år siden, og IgE kjent som en helt sentral aktør ved allergiske reaksjoner, har dette banet veien for nye behandlingsmetoder og bedre diagnostikk. Men grunnlaget for dagens viten ligger langt tilbake tid. Allergi i Praksis nr. 1 – 2017 tar leserne gjennom et dypdykk i astmaens og allergibehandlings historie.