Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Allergi i Praksis 1 - 2017

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Etter at Immunoglobulin E ble påvist og analysert av to svenske forskere for 50 år siden, og IgE kjent som en helt sentral aktør ved allergiske reaksjoner, har dette banet veien for nye behandlingsmetoder og bedre diagnostikk. Men grunnlaget for dagens viten ligger langt tilbake tid. Allergi i Praksis nr. 1 – 2017 tar leserne gjennom et dypdykk i astmaens og allergibehandlings historie.
No image

IgE 50 år

Dato publisert: Sist oppdatert:

I denne artikkelen beskriver S.G.O. Johansson hvordan studier av proteiner hos en pasient med myolom ved Uppsala universitet førte til oppdagelsen av et unikt immunoglobulin.

No image

Astmaens og astmabehandlingens historie

Dato publisert: Sist oppdatert:

Oppdagelsen av IgE for 50 år siden ga helt nye muligheter for utredning av allergi og fikk også avgjørende betdydning for diagnostikk av astma.

No image

Historien om folkodin

Dato publisert: Sist oppdatert:

Seks år etter at den folkodinholdige hostesaften Tuxi ble fjernet fra markedet i Norge avtok forekomsten av IgE-sensibilisering mot folkodin og anafylaktiske reaksjoner under narkose avtok tilsvarende.

No image

Lungefunksjonsmålinger – en kort historikk

Dato publisert: Sist oppdatert:

Klinisk måling av lungenes volum startet med den engelske kirurgen John Hutchinson på 1800-tallet. Han konstruerte et spirometer som med dagens mål kan virke noe komplisert, men Hutchinons instruksjoner for måling av vitalkapasiteten er fortsatt aktuell i dag og er tilpasset med kun få modifiseringer.

No image

Allergisk arbeidsbetinget astma og rhinitt i historisk perspektiv

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forståelsen av allergisk arbeidsbetinget astma og rhinitt er utviklet over lang tid. For mer enn 100 år siden fant man at sykdomsmekanismen ved astma kan være allergisk, og at allergi har en vesentlig betydning for utvikling av astma og allergi i yrket.

No image

Om allergier mot sitronkjerner, helsedrikker og sex

Dato publisert: Sist oppdatert:

I en artikkel i siste utgave av Allergi i Praksis understreker Magnus Borres betydningen av kliniske observasjoner av allergiske pasienter med vekt på uvanlige og uventede allergiske reaksjoner. Slike observasjoner har i mange tilfeller vist seg å være startpunktet for å oppdage og forstå allergiske reaksjoner.

No image

Immunterapiens historie

Dato publisert: Sist oppdatert:

Immunterapi med allergener har vært anvendt klinisk i over hundre år, fra bruken av ukotrorollerte ekstrakter tidlig på 1900-tallet fram til bruk av standardiserte ekstrakter på 1970-tallet. Immunterapi (allergivaksinasjon) er fortsatt den eneste behandlingsformen som kan redusere selve allergisykdommen.