Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Allergisk arbeidsbetinget astma og rhinitt i historisk perspektiv

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Forståelsen av allergisk arbeidsbetinget astma og rhinitt er utviklet over lang tid. For mer enn 100 år siden fant man at sykdomsmekanismen ved astma kan være allergisk, og at allergi har en vesentlig betydning for utvikling av astma og allergi i yrket.

Utvikling av allergibegrepet som immunologisk betinget overfølsomhet fra begynnelsen av nittenhundretallet, har også vist seg fruktbart for forståelse av arbeidsbetingede sykdommer i luftveiene.

Kunnskapene om sammenhengene mellom allergener i arbeidsmiljøet og sykdom er blitt betydelig styrket de senere år noe som gir gode muligheter for forebygging.  En vesentlig forutsetning er at leger tidlig fatter mistanke om sammenhengen og at dette følges opp av spesifikk diagnostikk, skriver Tor B. Aasen i siste utgave av Allergi i Praksis.

Aasen TB. Allergisk arbeidsbetinget astma og rhinitt i historisk perspektiv. Allergi i praksis 2017; 1: 36–41, pdf