Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Historien om folkodin

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Seks år etter at den folkodinholdige hostesaften Tuxi ble fjernet fra markedet i Norge avtok forekomsten av IgE-sensibilisering mot folkodin og anafylaktiske reaksjoner under narkose avtok tilsvarende.

Folkodin (PHO) er et hostedempende prinsipp i mange reseptfrie hostemiksturer og i utbredt bruk i mange land. Studier fra Norge og Sverige har vist at PHO er et kraftig IgE-stimulerende legemiddel. I Norge ble trolig 20–25% av brukerne sensibilisert, og mange av disse mot den allergene epitopen på nevromuskulære blokkere (NMBA). NMBA er hyppig brukt under anestesi, og resultater fra studier viste at sensibiliserte individer hadde 200-300 ganger økt risiko for å få anafylaktiske reaksjoner under narkose enn den øvrige befolkningen.

I siste utgave av Allergi i Praksis forteller Erik Florvaag og S.G.O. Johansson detektivhistorien om den reseptfrie hostemedisinen som mange elsket og ofte brukte, men som viste seg å kunne bli en farlig venn. Fortsatt benyttes hostemedisin med folkodin i mange andre europeiske land.

Florvaag E. Johansson SGO. Historien om folkodin. Allergi i Praksis 2017; 1: 18–24, pdf