Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

IgE 50 år

No image

Foto: xolair.com

Dato publisert: Sist oppdatert:
I denne artikkelen beskriver S.G.O. Johansson hvordan studier av proteiner hos en pasient med myolom ved Uppsala universitet førte til oppdagelsen av et unikt immunoglobulin.

Proteinet fikk først betegnelsen IgND etter pasientens initialer. Proteinets kjemiske struktur, immunologikse egenskskaper og dets betyding for allergiske sykdommer ble senere analysert og beksrevet. I 1967 ble det klart at en ny femte immunoglobulinklasse IgE var oppdaget, noe som fikk stor betydning for forståelsen av allergiens mekanismer og muligheten for å stille diagnoser.

Johansson SGO. IgE 50 år. Allergi i Praxis 2017; 1: 6–11, pdf