Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Lungefunksjonsmålinger – en kort historikk

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Klinisk måling av lungenes volum startet med den engelske kirurgen John Hutchinson på 1800-tallet. Han konstruerte et spirometer som med dagens mål kan virke noe komplisert, men Hutchinons instruksjoner for måling av vitalkapasiteten er fortsatt aktuell i dag og er tilpasset med kun få modifiseringer.

Utviklingen av lungefukjonsundersøkelser til de undersøkelsene som i dag benyttes, har vært et møysamt arbeid. Den vanligste undersøkelsen, dynamisk spirometri tok mer enn ett århundre å utvikle, fra Hutchinsons beskrivelse av vitalkapasiteten til Tiffeneaus och Pinellis lansering av FEV1.

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Per Wollmer utviklingen av de vanligste metodene for lungefunkjonsundersøkelser.

Wollmer P. Lungfunktionsundersökningar: en kort historik. Allergi i Praxis 2017; 1: 28 – 32, pdf