Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Allergi i Praksis 2 - 2017

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Hva er det som gjør at trafikkforurensninger kan være helseskadelig og hvilke miljøeksponeringer inne påvirker helsen negativt? Denne utgaven av Allergi i Praksis er viet helseeffekter av luftforurensninger og dårlig innemiljø.
No image

Hva i trafikkforurensninger er det egentlig som er farlig?

Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste utgave av Allergi i Praksis gir professor i miljömedicin, Bertil Forsberg en oversikt over trafikkforurensningens ulike bestanddeler og redegjør for helseeffekter av denne forurensningen.

No image

Luftforurensninger i Stockholms T-bane

Dato publisert: Sist oppdatert:

I tre delstudier ble friske personer og personer med mild astma eksponert for luft fra Stockholms tunnelbane. Resultater ble sammenliknet med kontroller som ble eksponert for frisk luft.

No image

Luftforurensninger påvirker barns lungefunksjon

Dato publisert: Sist oppdatert:

Barn som utsettes for luftforurensninger fra veitrafikk under første leveår, risikerer nedsatt lungefunksjon senere i livet. Det viser en studie fra Karolinska Institutet i Stockholm.

No image

Trafikkreduksjon og tiltak for en renere bilpark vil redusere helseskadelig luftforurensning

Dato publisert: Sist oppdatert:

- Tiltak som begrenser svevestøvnivået og reduserer utslipp av NO2 fra eldre dieselkjøretøy og lette diesel biler, er nødvendig for å få bukt med helseskadelig luftforurensning fra veitrafikken, mener forksningsdirektør Britt Ann K. Høiskar i Norsk institutt for luftforskning.

No image

Inneklimaets betydning for barns helse og trivsel i skoler og barnehager

Dato publisert: Sist oppdatert:

Barn og unge er følsomme grupper med hensyn til eksponering for luftforurensninger både i ute- og inneluft. Godt inneklima i skoler og barnehager har stor betydning for helse, trivsel og læring for barn og unge.

No image

Luftveisplager og eksponering for passiv røyk, fukt og mugg hjemme

Dato publisert: Sist oppdatert:

Foreløpige resultater fra Telemarkstudien viser at 19 prosent av deltagerne hadde sett tegn til fukt eller muggskade i egen bolig i løpet av de siste 10 årene. Blant 8 850 aldri-røykere oppga nærmere 6 prosent at de bor i et hjem hvor det røykes inne.

No image

Husstøvmidd: Forekomst og forebygging

Dato publisert: Sist oppdatert:

Husstøvmidd (HDM) er en av de hyppigste eksponeringene forbundet med sensibilisering som igjen er assosiert med mer astma hos de sensibiliserte. Dette er mest uttalt på kontinentet og lenger sør i Europa der det er milde vintre som ikke gjør det for tørt for midden til å etablere seg i boligen. Det er mindre uttalt i Norden, men med lavere ventilasjon, økt temperatur og høyere fuktighet inne bedres også betingelsene for husstøvmidd hos oss.