Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Husstøvmidd: Forekomst og forebygging

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Husstøvmidd (HDM) er en av de hyppigste eksponeringene forbundet med sensibilisering som igjen er assosiert med mer astma hos de sensibiliserte. Dette er mest uttalt på kontinentet og lenger sør i Europa der det er milde vintre som ikke gjør det for tørt for midden til å etablere seg i boligen. Det er mindre uttalt i Norden, men med lavere ventilasjon, økt temperatur og høyere fuktighet inne bedres også betingelsene for husstøvmidd hos oss.

Sammenheng mellom allergisk sensibilisering og astma eller bronkial hyperreaktivitet er funnet å være forskjellig i ulike land, og i russiske Karelen er ikke eksponering for husstøvmidd assosiert med økt risiko for astma. Høy eksponering for husstøvmidd i et mikroberikt miljø synes dermed å bygge opp toleransen og beskytte mot allergisk sykdom, skriver Jan Vilhelm Bakke i siste utgave av Allergi i Praksis .

Eksponering for middallergener reduseres og forebygges best med god lufting/ventilasjon og å holde relativ fuktighet (RF) under 40% noen måneder i vintersesongen.

Bakke JV. Husstøvmidd: Forekomst og forebygging. Allergi i Praksis 2017; 2: 42-45