Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Hva i trafikkforurensninger er det egentlig som er farlig?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste utgave av Allergi i Praksis gir professor i miljömedicin, Bertil Forsberg en oversikt over trafikkforurensningens ulike bestanddeler og redegjør for helseeffekter av denne forurensningen.

  Selv om der er vanskelig å eksakt peke på hvilken komponent som driver sammenhengene, er det klart at trafikkforurensninger påvirker mange flere typer av helseutfall enn hva som ble diskutert for bare ti år siden – alt fra å påvirke graviditet og fødselsutfall til aldring og demensutvikling.

Mens grovfraksjonen av partiklene, som veistøv, synes å ha størst påvirkning på respirasjonsorganene, synes de mindre sotpartiklene, blant annet fra dieselavgasser, å ha størst påvirkning på hjerte-karsystemet, skriver Forsberg.

Forsberg B. Vad i trafikföroreningar är det egentligen som är farligt? Allergi i Praxis 2017; 2: 6-11.