Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Inneklimaets betydning for barns helse og trivsel i skoler og barnehager

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Barn og unge er følsomme grupper med hensyn til eksponering for luftforurensninger både i ute- og inneluft. Godt inneklima i skoler og barnehager har stor betydning for helse, trivsel og læring for barn og unge.

Ut fra de utvalgsundersøkelser som er gjort fremgår det at svært mange skoler i Norge har et dårlig inneklima. Barn og unge er følsomme grupper mht. eksponering for luftforurensninger både i ute- og inneluft. Det er derfor grunn til å anta at antall barn som opplever uønskede helseutfall, plager og nedsatt trivsel på grunn av dårlig inneklima, er relativt høyt. Det er også grunn til å anta at dårlige inneklimaforhold i skoler kan gå ut over barnas skoleprestasjoner.

I siste utgave av Allergi i Praksis gir Rune Becher og Johan Øvrevik fra Folkehelseinstituttet en gjennomgang av uheldige eksponeringsforhold barn kan bli utsatt for i innemijøet, og hvordan dette kan påvirke helse, trivsel og læring.

Becher R, Øvrevik J. Inneklimaets betydning for barns helse og trivsel i skoler og barnehager. Allergi i Praksis 2017; 2: 30-35.