Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Luftveisplager og eksponering for passiv røyk, fukt og mugg hjemme

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Foreløpige resultater fra Telemarkstudien viser at 19 prosent av deltagerne hadde sett tegn til fukt eller muggskade i egen bolig i løpet av de siste 10 årene. Blant 8 850 aldri-røykere oppga nærmere 6 prosent at de bor i et hjem hvor det røykes inne.

Studie fra Telemark har undersøkt sammenhengen mellom eksponering for passiv røyk og mugg eller fukt hjemme og luftveissymptomer blant 16 099 personer fra den generelle befolkningen i Telemark fylke i Norge.

Resultater viser at røyking i private hjem var assosiert med økt risiko for luftveissymptomer blant voksne aldri-røykere, noe som indikerer at ytterligere tiltak er nødvendig for å forebygge skadelige effekter av tobakksrøyking.

Eksponering for fukt eller mugg hjemme var assosiert med økt risiko for luftveissymptomer og astma både blant atopikere og ikke-atopikere. Resultatene tyder på at det er behov for mer kunnskap om ikke-allergiske mekanismer for luftveissymptomer og astma som oppstår som følge av eksponering i boliger med fukt eller mugg.

Fell AKM, Abrahamsen R, Svendsen MV, Torén K, Kongerud J. Luftveisplager og eksponering for passiv røyk, fukt og mugg hjemme. Foreløpige resultater fra Telemarkstudien. Allergi i Praksis 2017; 2: 36-40.