Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Allergi i Praksis 3 - 2017

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Fysisk aktivitet og idrett er viktig for å fremme helse og forebygge sykdommer og er også et virkemiddel i behandlingen av sykdommer som astma. Men fysisk aktivitet kan også utløse sykdom dersom den utøves i et ugunstig miljø eller dras til nivåer som presser kroppen for langt. Denne utgaven av Allergi i Praksis setter setter idrett, astma og allergier og dopingproblematikk på dagsorden.
No image

Idrett og allergier: Hvor mye er for mye?

Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste utgave av Allergi i Praksis gir Mariana Couto en bred oversikt over anstrengelsesutløste reaksjoner hos både vanlige mosjonister og toppidrettsutøvere samt hvilke forhåndsregler det er viktig å ta hensyn til når fysisk aktivitet skal utøves.

No image

Antidoping på defensiven?

Dato publisert: Sist oppdatert:

De senere års dopingavsløringer innen idretten har skapt store utfordringer for antidopingarbeidet. Bedre analyse- og testmetoder og innføring av ny nøytral testenhet gir likevel håp for innsatsen mot doping, skriver Lars Engebretsen i siste utgave av Allergi i Praksis. Her redegjør han også for WADAs rolle og innsats i dette arbeidet.

No image

Doping, etikk og framtid

Dato publisert: Sist oppdatert:

Balansen mellom hva som gjøres på medisinsk indikasjon og hva som teoretisk sett kan være doping er problematisk og kommer til å utfordre et samfunn som synes å legge sterke moralske vurderinger til grunn for hva som kan regnes som doping, skriver Åke Andrén-Sandberg i siste utgave av Allergi i Praksis.

No image

Behandling av luftveissymptom hos norske langrennsutøvere – sammenfatning av en rapport

Dato publisert: Sist oppdatert:

Legemiddelbehandling av astma hos norske langrennsutøvere er stort sett den samme som praktiseres i andre land, og i den grad den skiller seg, er ikke det på en måte som har betydning for den fysiske prestasjonsevnen, skriver Kjell Larsson i sin sammenfatning av den 191 siders lange rapporten fra det internasjonale utvalget som har kartlagt rutiner for behandling av luftveisbesvær hos norske langrennsutøvere.

No image

Bruken av beta2-agonister innen idretten – en god eller dårlig ide?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Beta2-agonisten er for mange idrettsutøvere en nødvendighet, men med tanke på helserisiko forbundet med fast anvendelse og dopingproblematikken, vil det være viktig å begrense forbruket, skriver Kasper Eibye og medarbeidere i siste utgave av Allergi i Praksis.

No image

Eksposomet – miljøbelastninger og sykdomsrisiko

Dato publisert: Sist oppdatert:

Eksposomet defineres som den totale miljøeksponeringen en person utsettes for fra unnfangelse til død. Målet med eksposombasert epidemiologi er å forbedre forståelsen av hvordan miljøeksponeringer kan påvirke folks helse og på den måten kunne forebygge utvikling av sykdom.