Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Bruken av beta2-agonister innen idretten – en god eller dårlig ide?

No image

Foto: Istock

Dato publisert: Sist oppdatert:
Beta2-agonisten er for mange idrettsutøvere en nødvendighet, men med tanke på helserisiko forbundet med fast anvendelse og dopingproblematikken, vil det være viktig å begrense forbruket, skriver Kasper Eibye og medarbeidere i siste utgave av Allergi i Praksis.

I henhold til GINA guidelines inngår beta2-agonister som en av hjørnesteinene innen astmabehandlingen. Hyppig anvendelse av beta2-agonister kan imidlertid gi toleranseutvikling, og også utløse astma-anfall.

 Det er gjennomført mange studier som har sett på hvorvidt akutt inhalasjon av terapeutiske doser beta2-agonister påvirker prestasjonsevne, uten å finne at det har effekt på verken utholdenhet, sprintevne eller muskelstyrke.  Supra-terapeutiske og høye inhalerte doser av beta2-agonist er derimot vist å kunne øke muskelstyrke og sprintevne. Det kan imidlertid spekuleres i om akutt inhalasjon av høye doser beta2-agonister kan være hemmende for prestasjonsevnen da beta2-agonister påvirker stoffskiftet og derved nedsetter utholdenhetsevnen.

Beta2-agonisten er for mange idrettsutøvere en nødvendighet, men med tanke på helserisiko forbundet med fast anvendelse og dopingproblematikken, vil det være viktig å begrense forbruket, skriver Kasper Eibye og medarbeidere i siste utgave av Allergi i Praksis.

Eibye K, Jessen S, Hostrup P, Backer V. Brugen af beta2-agonister inden for idræt – en god eller dårlig ide? Allergi i Praksis 2017; 3: 30–34.