Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Doping, etikk og framtid

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Balansen mellom hva som gjøres på medisinsk indikasjon og hva som teoretisk sett kan være doping er problematisk og kommer til å utfordre et samfunn som synes å legge sterke moralske vurderinger til grunn for hva som kan regnes som doping, skriver Åke Andrén-Sandberg i siste utgave av Allergi i Praksis.

Nye dopingpreparater og stadig bedre analysemetoder skaper utfordringer for en idrettsbevegelse som ønsker å bekjempe doping. Ulike former for kosttilskudd, tilførsel av testosteron, tilvirkning av nye «smart drugs» og gendoping er alle eksempler på dopingområder som idretten vil måtte komme til å ta stilling til fremover.

Mer presise analysemetoder skaper også paradoksalt nok nye etiske dilemmaer, og det finnes allerede flere eksempler på utøvere som har avlevert positive dopingprøver uten å ha forstått hvorfor. Ett eksempel er clenbuterol påvist i urinen hos utøvere som har spist kjøtt der stoffet har vært tilsatt.

Andrén-Sandberg Å. Doping, etik och framtid. Allergi i Praksis 2017; 3: 22–27