Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Eksposomet – miljøbelastninger og sykdomsrisiko

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Eksposomet defineres som den totale miljøeksponeringen en person utsettes for fra unnfangelse til død. Målet med eksposombasert epidemiologi er å forbedre forståelsen av hvordan miljøeksponeringer kan påvirke folks helse og på den måten kunne forebygge utvikling av sykdom.

I siste utgave av Allergi i Praksis redegjør Berit Granum for hvilke faktorer som inngår i eksposomet og hvilke metoder som kan benyttes for å kartlegge et menneskes eksposom. I Europa pågår flere store eksposomprosjekter som skal se på sammenhengen mellom ulike miljøeksponeringer og utvikling av kronisk sykdom som astma og allergier.

Granum B. Eksposomet. En ny måte å undersøke hvordan miljøeksponeringer påvirker helsen. Allergi i Praksis 3 – 2017; 50–51