Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Allergi i Praksis 2018

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 3 - 2018

Dato publisert: Sist oppdatert:

Måling av bronkial hyperreaktivitet (BHR)er et viktig verktøy ved diagnostisering og oppfølging av astma. Denne utgaven av Allergi i Praksis gir en innføring i begrepet BHR inkludert beskrivelser av direkte og indirekte målemetoder. I tillegg har vi viet bred plass til to svært aktuelle temaer; Cøliaki og Eosinofil øsofagitt.

No image

Allergi i Praksis 2 - 2018

Dato publisert: Sist oppdatert:

I en rekke artikler i denne utgaven av fagbladet Allergi i Praksis beskriver flere av våre fremste forskere nye og "gamle" metoder for måling av lungefunksjonen. Flere av metodene er viktige for diagnose og oppfølging av obstruktive lungesykdommer som astma og kols. En spesiell plass er også viet Edvard Munchs maleri Det syke barn. For nærmere 150 år siden var lungesykdommen tuberkulose en stor trussel mot folkehelsen.

No image

Allergi i Praksis 1 - 2018

Dato publisert: Sist oppdatert:

Våre vanlige allergiske sykdommer som pollen- og matvareallergi, allergisk astma, og atopisk eksem er IgE-medierte tilstander. Etter at antistoffet ble oppdaget på 1960-tallet åpnet det for bedre behandlingsmuligheter og mulighet for å skille mellom IgE-medierte reaksjoner og overfølsomhetsreaksjoner. Allergologisk utredning med fokus på matvarereaksjoner er tema for årets første utgave av Allergi i Praksis