Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Diagnostikk og overdiagnostikk av matvareoverfølsomhet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I flere nyere svenske studier oppgir nærmere en fjerdedel av både barn og voksne at de står på eliminasjonskost på grunn av mistenkt matvareoverfølsomhet. En stor andel med rapportert matvareoverfølsomhet er ikke blitt utredet eller diagnostisert innen primær- eller spesialisthelstejenesten.

I siste utgave av Allergi i Praksis gir Anna Winbeg en oversikt over tilgjengelige diagnostiske metoder ved mistenkt matvareoverfølsomhet, og begrunner hvorfor det bør være viktig at helsetjenesten bruker tid og ressurser på grundig utredning og oppfølging av denne gruppen pasienter. Som eksempel viser hun til at mange barn vokser av seg en matvareallergi. Da er det uheldig hvis disse barna fortsetter å stå på elminasjonskost langt opp i tenårene fordi de aldri blir fulgt opp underveis.  

Winberg A. Diagnostik och överdiagnostik av födoämnesöverkänslighet. Allergi i Praksis 2018; 1: 6–11.

No image

Nesens viktige funksjoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nesen har viktige oppgaver, som klimaanlegg for og oppvarmer av innåndet luft, og fungerer også som et førstelinjeforsvar mot infeksjoner og skadelige stoffer og partikler som ellers kan havne i de nedre lufveiene.

No image

Kirurgi av den allergiske nesen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kirurgisk reduksjon av konka inferior er et alternativ ved terapiresistent nestetthett både ved allergisk og ikke-allergisk rhinitt. Langtidsresultater ved konkakirurgi er imidlertid ikke kartlagte.

No image

Allergenspesifikk immunterapi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Immunterapi den eneste behandlingen som kan endre den allergiske sykdommens naturlige forløp. Ved korrekt indikasjon kan behandlingen redusere alvorlighetsgrad og behovet for anti-allergisk farmakoterapi og forbedre livskvaliteten for allergiske pasienter.

No image

Mekanismer ved allergenspesifikk immunterapi

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Allergi i Praksis nr. 2 - 2008 gir Sabina Rak ved Sahlgrenska universitetssjukhuset en oversikt over kjente immunologiske mekanismer ved allergenspesifikk immunterapi.

No image

Cellulosepulver - bra behandling vid pollenallergi?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Cellulosepulver – hva er det og kan behandling med cellulosepulver i nesen han noen effekt ved pollenallergi? I Allergi i Praksis nr. 1 – 2008 omtaler Nils Åberg de få studier som er gjort på middelets mulige lindrende effekt.

No image

Lateksallergi – forekomst, diagnostikk og behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forekomsten av lateksallergi er ca 1 % i den generelle befolkningen, i risikogrupper opp til 17 %. Lateksallergi kan gi opphav til type I- og type IV-reaksjoner. Disse har forskjellig klinisk presentasjonsform.