Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

FPIES – en underdiagnostisert tilstand

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
FPIES (Food protein-induced enterocolitis syndrome) er en ikke-IgE-mediert matallergisk lidelse som nesten utelukkende rammer små barn. Melk og soya angis å være de vanligste utløsende matvarene, men hvilken som helst matvare kan forårsake en FPIES-reaksjon. Det kan synes som om forekomsten av FPIES har økt påtakelig i løpet av de siste årene, skjønt kjennskap til sykdomstilstanden er forholdsvis ny.

Symptomene er først om fremst gastrointestinale, karakterisert av gjentatt kraftig oppkast og magesyke med nedsatt allmenntilstand og blekhet. Symptomen kan komme flere timer etter matinntak,  noe som gjør sykdommen vanskelig å diagnostisere. Hypovolemisk sjokk kan forekommee, men ingen dødsfall er beskrevet. Akuttbehandlingen består først og fremst av  intravenøs væsketilførsel samt kortison satt intreavenøst. Adrenalin ska ikke benyttes.

Tilstanden vil ikke gi utslag på vanlige allergitester, og diagnosen bør først og fremst baseres på sykehistorie samt provokasjonstesting. Før behandling vil det være avgjørende at de utløsende matvarene identifiseres og elimineres fra kosten. De fleste vil vokse av seg en FPIES, men hos noen få kan symptomene vare helt opp til tenårene og til og med til voksen alder.

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Lennart Nordvall ved Akademiska sjukhuset i Uppsala hva som kjennetenger FPIES og mulige årsaker til denne sykdomstilstanden.

Nordvall N. FPIES – ett underdiagnostierat tillstånd. Allergi i Praksis 2018; 1: 34–7.