Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Når benytte ekstrakt-tester og når teste mot allergene komponenter?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Komponentdiagnostikk har gitt nye muligheter til å skille mellom sensibilsering mot primære allergener og mot kryssreagerende allergener. I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Magnus Borres hvordan de tradisjonelle ekstraktbaserte IgE-testene kan kombineres med bestemmelse av IgE mot ulike komponenter i allergenene.

Gjennom eksempler belyser han hvordan en kombinasjon av disse to typene av IgE-testing gir legene større mulighet til å bedømme alvorlighetsgrad og prognose for sine pasienter enn tidligere.

Borres M. Mäta IgE-antikroppar mot allergenextrakt eller allergena komponenter – vad är den kliniska nyttan? Allergi i Praksis 2018; 1: 30–2.

No image

Nesens viktige funksjoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nesen har viktige oppgaver, som klimaanlegg for og oppvarmer av innåndet luft, og fungerer også som et førstelinjeforsvar mot infeksjoner og skadelige stoffer og partikler som ellers kan havne i de nedre lufveiene.

No image

Kirurgi av den allergiske nesen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kirurgisk reduksjon av konka inferior er et alternativ ved terapiresistent nestetthett både ved allergisk og ikke-allergisk rhinitt. Langtidsresultater ved konkakirurgi er imidlertid ikke kartlagte.

No image

Allergenspesifikk immunterapi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Immunterapi den eneste behandlingen som kan endre den allergiske sykdommens naturlige forløp. Ved korrekt indikasjon kan behandlingen redusere alvorlighetsgrad og behovet for anti-allergisk farmakoterapi og forbedre livskvaliteten for allergiske pasienter.

No image

Mekanismer ved allergenspesifikk immunterapi

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Allergi i Praksis nr. 2 - 2008 gir Sabina Rak ved Sahlgrenska universitetssjukhuset en oversikt over kjente immunologiske mekanismer ved allergenspesifikk immunterapi.

No image

Cellulosepulver - bra behandling vid pollenallergi?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Cellulosepulver – hva er det og kan behandling med cellulosepulver i nesen han noen effekt ved pollenallergi? I Allergi i Praksis nr. 1 – 2008 omtaler Nils Åberg de få studier som er gjort på middelets mulige lindrende effekt.

No image

Lateksallergi – forekomst, diagnostikk og behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forekomsten av lateksallergi er ca 1 % i den generelle befolkningen, i risikogrupper opp til 17 %. Lateksallergi kan gi opphav til type I- og type IV-reaksjoner. Disse har forskjellig klinisk presentasjonsform.