Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Oppdaterte ARIA-retningslinjer for behandling av allergisk rhinitt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
De internasjonale ARIA-retningslinjene (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma,) er i løpet av 2017 oppdatert. Nytt er at begrepene sesongbetinget og perenn (helårs) allergisk rhinitt er kommet tilbake. Disse erstatter intermittent og persisterde allergisk rhinitt.

Retningslinjene fremhever at allergiks rhinitt skal behandles optimalt og visuell analogskala, VAS benyttes som hjelpemiddel for å bedømme sykdomskontroll. I de nyre retningslinjene introduseres et støttesystem i form av applikasjoner for mobiltelefoner og nettbrett beregnet for både pasenter og leger.

For øvrig holdes anbefalinger for behandling åpne og gir legen stor valgfrihet ved valg av legemiddel. I siste utgave av Allergi i Praksis gir Åke Davidsson og medarbeidere en gjennomgang av de siste ARIA-oppdateringene.

Davidsson Å, Bende KM, Romberg K, Wennergren G. Uppdaterade ARIA-riktlinjer för behandling av allergisk rinit. Allergi i Praksis 2018; 1: 48–51. 

No image

Nesens viktige funksjoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nesen har viktige oppgaver, som klimaanlegg for og oppvarmer av innåndet luft, og fungerer også som et førstelinjeforsvar mot infeksjoner og skadelige stoffer og partikler som ellers kan havne i de nedre lufveiene.

No image

Kirurgi av den allergiske nesen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kirurgisk reduksjon av konka inferior er et alternativ ved terapiresistent nestetthett både ved allergisk og ikke-allergisk rhinitt. Langtidsresultater ved konkakirurgi er imidlertid ikke kartlagte.

No image

Allergenspesifikk immunterapi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Immunterapi den eneste behandlingen som kan endre den allergiske sykdommens naturlige forløp. Ved korrekt indikasjon kan behandlingen redusere alvorlighetsgrad og behovet for anti-allergisk farmakoterapi og forbedre livskvaliteten for allergiske pasienter.

No image

Mekanismer ved allergenspesifikk immunterapi

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Allergi i Praksis nr. 2 - 2008 gir Sabina Rak ved Sahlgrenska universitetssjukhuset en oversikt over kjente immunologiske mekanismer ved allergenspesifikk immunterapi.

No image

Cellulosepulver - bra behandling vid pollenallergi?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Cellulosepulver – hva er det og kan behandling med cellulosepulver i nesen han noen effekt ved pollenallergi? I Allergi i Praksis nr. 1 – 2008 omtaler Nils Åberg de få studier som er gjort på middelets mulige lindrende effekt.

No image

Lateksallergi – forekomst, diagnostikk og behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forekomsten av lateksallergi er ca 1 % i den generelle befolkningen, i risikogrupper opp til 17 %. Lateksallergi kan gi opphav til type I- og type IV-reaksjoner. Disse har forskjellig klinisk presentasjonsform.