Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Lærerikt om vårt kjemiske miljø

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Boken ≪Environmental chemistry and you≫ er avdøde professor emeritus Kjell Aas’ siste bok. Den handler om at vi som mennesker kommer i kontakt med utallige kjemiske forbindelser i løpet av vår levetid og hvordan vi er utrustet for å takle dem.
 

Aas, Kjell
Environmental chemistry and you
488 s, ill.
Austin Macauley PublishersLtd Kindle
Edition (March 29, 2018)
ISBN 9781786936813 (Paperback),
ISBN 9781786936820 (E-Book)

 

Kjell Aas var gjennom et langt liv en stor pådriver i folkehelsearbeidet, og med en brennende iver for inneklima. Hans livsverk omfatter blant annet en lang rekke populærvitenskapelige bøker og medisinskfaglige publikasjoner, men manuskriptet til denne boken rakk han imidlertid aldri å sluttføre. Hans datter Marianne Hanneborg Aas skal derfor ha sin del av æren for at boken nå er ferdigstilt og kommet ut på Amazons leseplattform, Kindle.

Dette er på mange måter en leken fortelling som spenner bredt uten å gå unødvendig i dybden av hvert tema. For øvrig lenkes det til kildemateriell, slik at spesielt interesserte kan gå videre og fordype seg der. Dette gjør at boken er både inkluderende og ikke minst instruktiv. Målgruppen er likevel de som har tilegnet seg grunnleggende forståelse for biologiske prosesser og ønsker å oppdatere seg litt i bredden.

Et godt stykke ut i boken, i kapittel 32 finner vi egentlig nerven i budskapet summert pent opp, der Aas skriver om hvordan vi har organisert samfunnet i dag:

≪Even when children have been taken into consideration, norms for the general population don’t protect hypersensitive and especially vulnerable individuals. Such individuals have to establish their individual norms hoping for respecting attitudes from people around them≫.

Boken handler om å sette fokus på hypersensitive og spesielt sårbare personer og løfter fram områder det er et sterkt behov for å forske videre på.

Det er to deler i boken. Første del er en bred innledning til biologien og miljøet, i del to går Aas mer i dybden og diskuterer bokens hovedtematikk som er de skjulte truslene og de mulige konsekvensene dette har for oss som mennesker og miljø. Selve oppbyggingen bærer preg av hvilken bredde den tar mål av seg å spenne over, det betyr at temaene ikke nødvendigvis er sortert i like logisk og kronologisk orden som det man finner i spisset faglitteratur, men det fungerer. Dette er spennende, oversiktlig og lærerikt. 

Begynnelsen er som alle andre dannelsesreiser, en introduksjon til forskjellige begreper, før man tar fatt på de mer kompliserte. Man må lære å stå før man kan gå. Så med mindre man selv er fagperson, er det nyttig å hente informasjonen i innledende kapitler. Der det passer å komme med presiseringer og advarsler i forhold til det overordnede temaet, er dette flettet elegant inn. Boken handler om at vi som mennesker kommer i kontakt med utallige kjemiske forbindelser i løpet av vår levetid og hvordan vi er utrustet for å takle dem. De aller fleste er vi avhengige av, de aller fleste takler vi og noen skader oss. Stoffene kommer fra miljøet vi omgir oss med og enkelte stoffer dannes i kroppen.

Temaet er omfattende og mye land skal dekkes. Her lykkes Aas i å forklare kompliserte spørsmål med en svært effektiv fortellerstil. Boken poengterer at det ikke finnes noen snarveier til å forklare problematikken med mennesker og miljø, men den benytter et utall av flere små historier for å bryte temaet ned til små forståelige poeng. Og de som ønsker et dypdykk, inviteres videre med til a se nærmere på kildematerialet.

Kent Hart
fagsjef biologi og kjemi,
Norges Astma- og Allergiforbund