Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Lungenes diffusjonskapasitet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Lungenes hovedfunksjon er å tilføre kroppen oksygen når vi puster inn og kvitte seg med karbondioksid når vi puster ut. Måling av lungenes diffusjonskapasitet (TLCO) gjøres ved en test som utføres ved de fleste lungefunksjonslaboratorier og er den hyppigst brukte lungefunksjonstesten etter spirometri. Testen viser seg å ha stor klinisk nytteverdi i oppfølgingen av lungesyke.

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Sigurd Steinshamn grunnleggende fysiologiske og fysiske prinsipper ved diffusjon av oksygen i lungene samt hvordan målingen utføres og testresultatene tolkes.

Steinshamn S. Lungenes diffusjonskapasitet. Allergi i Praksis 2018; 2: 34 – 39.

No image

Undersøkelse av perifere luftveier

Dato publisert: Sist oppdatert:

Lungenes perifere eller små luftveier har stor betydning for utvikling og behandling av astma og kols. Pasientvennlige metoder for måling av de små luftveiers funksjon har i løpet av de siste årene blitt kommersielt tilgjengelige både for forskning og klinikken.

No image

Spirometri

Dato publisert: Sist oppdatert:

Spirometri er avgjørende for diagnostikk og oppfølging av obstruktiv lungesykdom. Teknikken er blitt stadig bedre, men trenger vi endringer i vurderingsgrunnlaget? spør Arnulf Langhammer i siste utgave av Allergi i Praksis.

No image

Spirometrikörkortet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Spirometrikörkortet er en todagers team-utdanning der alle involverte yrkesgrupper får teoretisk og praktisk undervisning i utførelsen av spirometri og tolking av resultatene.

No image

Lungenes diffusjonskapasitet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Lungenes hovedfunksjon er å tilføre kroppen oksygen når vi puster inn og kvitte seg med karbondioksid når vi puster ut. Måling av lungenes diffusjonskapasitet (TLCO) gjøres ved en test som utføres ved de fleste lungefunksjonslaboratorier og er den hyppigst brukte lungefunksjonstesten etter spirometri. Testen viser seg å ha stor klinisk nytteverdi i oppfølgingen av lungesyke.

No image

Multiple breath washout ved cystisk fibrose

Dato publisert: Sist oppdatert:

Multiple breath washout (MBW) er en metode som gjør det mulig å måle hvor hurtig man kan ventilere ut en inertgass fra lungene. Forlenget utskylling måles ofte som Lung Clearance Index (LCI). Undersøkelsen benyttes gjerne for å følge lungefunksjonen hos barn med cystisk fibrose.

No image

Lungefunksjonsmålinger hos små barn med obstruktiv lungesykdom

Dato publisert: Sist oppdatert:

Lungefunksjonsmålinger er rutine for store barn og voksne i utredning og oppfølging av astma og andre lungesykdommer. Hos spedbarn og små barn finnes ulike metoder basert på spirometri/flow-volum-målinger, oscillasjonsmålinger, motstandsmålinger og utvaskingsmetoder.

No image

Edvard Munchs Det syke barn – minnet om en lungesyk søster

Dato publisert: Sist oppdatert:

I maleriet Det syke barn har Edvard Munch (1863–1944) skapt et dyptgripende bilde av sin storesøster Sophie som døde av tuberkulose i 1877, bare 15 år gammal, da han selv var 14 år. Hans mor døde i samme sykdom da Munch var 5 år gammel. Tuberkulose var datidens største og farligste folkesykdom.

No image

Lærerikt om vårt kjemiske miljø

Dato publisert: Sist oppdatert:

Boken ≪Environmental chemistry and you≫ er avdøde professor emeritus Kjell Aas’ siste bok. Den handler om at vi som mennesker kommer i kontakt med utallige kjemiske forbindelser i løpet av vår levetid og hvordan vi er utrustet for å takle dem.