Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Spirometri

No image

Foto: NTNU.NO/HUNT

Dato publisert: Sist oppdatert:
Spirometri er avgjørende for diagnostikk og oppfølging av obstruktiv lungesykdom. Teknikken er blitt stadig bedre, men trenger vi endringer i vurderingsgrunnlaget? spør Arnulf Langhammer i siste utgave av Allergi i Praksis.

Det bør brukes referanseverdier som passer for den aktuelle befolkning og innebærer at referanseverdier som er utviklet av Den europeiske kull og stålunionen (ESCS) ikke lenger bør benyttes i Norge. I Norge er GLI-2012 funnet å være egnet for befolkningen, mens det for Finland og Sverige ser ut til at nasjonale referanseverdier er bedre for voksne. Grenseverdier for patologiske målinger bør endres fra prosent av forventet til nedre normalverdi tilsvarende 5-persentilen, mener forfatteren.

I Norge kreves det at spirometri skal være gjennomført før legen har lov til å skrive ut resepter der kostnadene refunderes. Det burde imidlertid være et tilleggskrav til dokumentert kompetanse i gjennomføring av spirometri og tolking av kurver.

 Langhammer A. Spirometri; teknikken blir bedre, men trenger vi endringer i vurderingsgrunnlaget? Allergi i Praksis 2018 2: 18–25