Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Indirekte bronkial hyperreaktivitet – testmetoder

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Indirekte målemetoder for bronkial hyperreaktivitet består i at en stimulus utløser en cellulær reaksjon som frisetter mediatorsubstanser. Dette framkaller bronkial konstriksjon og øker inflammasjonen i luftveiene.

Eksempler på indirekte metoder er fysisk aktivitet som utløser anstrengelsesutløst bronkialkonstriksjon (EIB) eller hyperventilasjon med tørr luft som tørrer ut slimhinnen i luftveiene med medatorfrisetting og bronkialkonstriksjon (eukapnisk voluntær hyperventilasjon, EVH). Testene benyttes gjerne ved diagnostisering av anstrengelsesutløst astma (EIA).

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Kai-Håkon Carlsen de forskjellige indirekte metodene for  bestemmelse av bronkial hyperreaktivitet.

Carlsen KH. Indirekte bronkial hyperreaktivitet – testmetoder. Allergi i Praksis 2018; 3: 18–21.

No image

Bronkial hyperreaktivitet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Bronkial hyperreaktivitet (BHR) er et typisk fenomen ved astma. De fleste med astma har en normal spirometri når de kommer til legemottak og har derav en negativ reversibilitetstest. Anamnesen kan ofte gi mistanke om at det til tross for dette foreligger en variabel luftveisobstruksjon, enten spontant eller etter en provaksjon.

No image

Bronkialprovokasjon med metakolin

Dato publisert: Sist oppdatert:

Den bronkiale reaktiviteten speiler luftveienes evne til å reagere med sammentrekninger på en bestemt stimulus. Med direkte stimuli menes substanser som direkte påvirker den glatte bronkialmuskulaturen til å trekke seg sammen. Den mest brukte substansen er metakolin.

No image

Indirekte bronkial hyperreaktivitet – testmetoder

Dato publisert: Sist oppdatert:

Indirekte målemetoder for bronkial hyperreaktivitet består i at en stimulus utløser en cellulær reaksjon som frisetter mediatorsubstanser. Dette framkaller bronkial konstriksjon og øker inflammasjonen i luftveiene.

No image

Eosinofil øsofagitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammatorisk sykdom i spiserøret med opphopning av eosinofile granulocytter i slimhinnen. Matallergener spiller en viktig rolle og flertallet av pasientene er atopikere.

No image

Cøliaki – diagnostikk og behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Cøliaki er karakterisert av vevsødeleggende immunrespons i tynntarmens slimhinne. Sykdommen utløses av hvetegluten og lignende proteiner fra rug og bygg. Symptomene kan være vage og ukarakteristiske, men tydelig tegn er jernmangel og asteni.