Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Allergi i Praksis 1 - 2009

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Hvert femte tilfelle av nyoppstått astma hos voksne kan ha sammenheng med yrkeseksponering. En undersøkelse fra Norge viser at arbeidsrelatert astma er underrapport og underdiagnostisert. Yrkesrelatert astma og allergi er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Luftveisplager og allergi blant ansatte i fiske- og skalldyrindustrien

Dato publisert: Sist oppdatert:

Arbeidsmedisinsk forskning har vist at produksjonsarbeidere i fiske- og skalldyrindustrien har en forhøyet forekomst av arbeidsrelaterte luftveisplager, astma og allergi.

No image

Utredning av yrkesastma på ulike nivåer i helsevesenet

Dato publisert: Sist oppdatert:

En god anamnese samt kartlegging av eksponering på arbeidsplassen er grunnleggende forutsetninger for å stille diagnosen yrkesastma.

No image

Rettigheter ved yrkesrelatert astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Norge meldes kun 15 % av alle tilfellene av yrkesrelatert astma til Arbeidstilsynet, mange av disse meldes heller ikke videre til NAV og forsikringsselskapene. Mange arbeidstakere går således glipp av de rettigheter som finnes i fylketrygdloven og lov om yrkesskadeerstatning.