Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Gode råd ved høy luftforurensning LES MER

AstmaAllergi - medlemsblad

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
AstmaAllergi kommer ut fem ganger i året. Medlemsbladet har lesere i alle aldre med hovedtyngde på småbarnsfamilier hvor en eller flere – ofte barna – har diagnose astma, allergi eller eksem.

Favner vidt og medmenneskelig

AstmaAllergi byr på et bredt spekter av stoff hvor hovedtemaene astma, allergi og eksem vinkles på ulike måter for å vise bredden i det allergiske Norge.

Her finner du forskningsnytt, sykehistorier uten tristesse og veiledning i landets helsetilbud med tanke på rettigheter knyttet til behandling, rehabilitering og trygd. Kulturstoff og kuriosa er også med.

Gratis med medlemskapet

AstmaAllergi følger medlemskapet i NAAF uten ekstra kostnader. Kontingenten er kr 400. På NAAFs hjemmesider kan du lese utvalgte artikler fra AstmaAllergi fra hvert nummer.

Er du ikke medlem koster et abonnement kr 450, mens helsepersonell, legekontorer og ulike helseinstitusjoner kan tegne abonnement for kr 250.

Ansvarlig redaktør

Bo Gleditsch
bo.gleditsch@naaf.no

Redaktør

Bjørnhild Fjeld
astmaallergi@naaf.no

Annonsere i AstmaAllergi?

Ta kontakt med vår salgssjef Anne-Lise Fængsrud på tlf. 99 64 85 46 eller anne-lise@addmedia.no