Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Astma Allergi 5 2012

twg/nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Høstutgaven av AstmaAllergi står i inneklimaets tegn med mange gode råd for oppussing av barnerom og bruk av helsetrygge produkter. Vi gir deg noen smakebiter.

En allergivennlig start på livet

Når familieforøkelse planlegges, er foreldre opptatt av at barna skal ha en helsevennlig start på livet. Kanskje særlig i familier hvor det allerede er allergiforekomst – men slett i bare der. AstmaAllergi, forbundets medlemsblad, gir gode råd.    

Les mer >>

Lær barna å snakke om astma

Samtaler om barnets astma foregår kanskje ofte mellom helsepersonell og foreldre, og dermed over hodet på den det egentlig gjelder. Men barn har utbytte av og behov for å snakke om egen sykdom, dersom det skjer på deres premisser.  

Les mer >>