Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

AstmaAllergi 4 2013

lg Dato publisert: Sist oppdatert:
Skolestart med astma og allergi byr på mange utfordringer. I siste utgave av AstmaAllergi gir ansatte ved Voksentoppen skole mange gode råd. Og Skåningsrud skole viser vei når det gjelder å ta tak i inneklimaproblemer. Enkelt, men effektivt.

Skolestart med astma og allergi

For barn med alvorlig astma og allergi, kan det å begynne på skolen være en stor utfordring. Ved Voksentoppen skole i Oslo er de ansatte opptatt av hvor viktig det er å holde god kontakt mellom foreldre og skolen.

Les mer >

 

Inneklima i egne hender

Ved Skåningsrud skole har rektor tatt inneklimautfordringene i egne hender. Her ble de overrasket over at relativt små tiltak ga store gevinster. Mye handlet først og fremst om bedre samarbeid mellom personalet – fra renholder til ledelse. 

Les mer >

 

På hjul med astma

I hele sommer har tusenvis av barn syklet om kapp over helle Norge i Tour of Norway for kids. Astma- og Allergiforbundet har vært med hele veien under parolen «På hjul med astma» for å vise at alle kan delta, selv med astma. Nå er kidsa i mål.  

Les mer >