Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Aktiviteter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
"Geilomomodellen" innebærer tverrfaglig samarbeid som starter med den medisinske delen.

Riktig behandling i kombinasjon med frisk fjelluft gjør at barna raskt fungerer bedre. Da ligger alt til rette for å begynne å trene opp kroppen, venne seg til fysisk aktivitet og friluftsliv, og lære sin egen kropp og dens muligheter å kjenne. Barna opplever mestring og får gjennom dette styrket sin selvtillit. Målet er at barna skal fortsette å være fysisk aktive etter hjemkomsten.

Geilomo har egen aktivitetshall og svømmehall.

Skole:
Geilomo ivaretar barnas rett til læring under oppholdet og tilbyr et fullverdig pedagogisk tilbud gjennom egen skole. Utvikling og mestring står sentralt i opplæringsprogrammene. Skolen samarbeider nært med de foresatte og hjemskolen. Pedagogene har spesialkompetanse.

Tverrfaglig samarbeid:
Personalet på Geilomo består av barnelege med spesialkompetanse i allergologi, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut, spesiallærere, aktivitetsledere, avdelingspersonale og kjøkkenpersonale. Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid for å ta vare på barnets totale behov.

Den medisinske behandlingen:
Riktig medisinsk behandling er grunnlaget for at barn med astma kan fungere godt i en aktiv hverdag. På Geilomo får barna testet og vurdert lungefunksjon og medikamentbehov. Med bakgrunn i dette blir behandlingsprogrammet og den fysiske treningen tilrettelagt.

Undervisning om astma:
Geilomo tilbyr målrettet og tverrfaglig undervisningsopplegg om astma for foreldre og barn.

Miljø for allergikere:

- Sanert innemiljø
- God mat som tilberedes av råvarer på eget kjøkken
- Egen diett for dem som trenger det

Et hjem for barna mens de er her:
Barna bor i egne, hyggelige avdelinger, og det er alltid personale til stede som kan gi dem den hjelpen de trenger. Barna skal ha det godt på Geilomo! Foreldrene har et separat botilbud.