Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Du kan hjelpe barna på Geilomo barnesykehus

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Geilomo barnesykehus tar i mot barn med astma, allergi, hjertefeil og nyretransplantasjoner for habilitering. Gjennom nøye utreding og tett oppfølging lærer de å håndtere og mestre sine kroniske sykdommer. Dermed kan de ta del i fysisk utfoldelse og lek, som barn skal. Men aller viktigst, de lærer å leve et fullverdig liv, uten begrensninger. 

Vil du støtte barna på Geilomo?

  • Vipps til 136990
    eller
  • Sett inn på konto 6005.06.64131

Norges Astma- og Allergiforbund er medlem av Norges innsamlingsråd.

Hvorfor Geilomo?

Ett av fire barn i Norge får astma. Astma er den hyppigste årsaken til akutte innleggelser av barn på  sykehus.  Stadig  flere barn får astma, allergier og andre overfølsomhetssykdommer. Det er en alarmerende og skremmende  utvikling.

Heldigvis finnes et fristed for barn med kroniske sykdommer: Geilomo barne­sykehus. Hit kommer barn med  astma, allergi, hjertefeil og nyretransplantasjoner for habilitering. 

Årets juleaksjon

I år trenger vi din hjelp til kontinuerlig oppgradering av bygningene på barnesykehuset. Med ditt bidrag fortsetter Geilomo å være et trygt og godt sted for barn som er i en sårbar situasjon.

Kim Elisabeth er mor til tre kronisk syke barn. De to minste på åtte og seks har astma og atopisk eksem, den eldste på 15 år har i tillegg trakeomalasi og allergi. I perioder hvor de er på sitt dårligste, er hverdagen så hektisk med oppfølginh i helsetjenesten at det gir store begrensninger sår det kommer til skole, fritidsaktiviteter og det sosiale liv.

Da er det godt å komme til Geilomo barnesykehus, hvor ansatte med god kunnskap hjelper både barn og voksne slik at den krevende hverdagen med sykdommene kan mestres på en god måte. 

Kim Elisabeth forteller at det beste for foreldrene på Geilomo er å se at barna slapper av når de slipper å være den som ikke klarer, eller ikke kan – her skiller ingen seg ut. Geilomo er rett og slett et fristed hvor hjelpen er tilgjengelig hele døgnet gjennom fantastiske ansatte.

- "Ved å være på Geilomo blir jeg tryggere på mine utfordringer. Det gjør det enklere å være mer i aktivitet når jeg kommer hjem igjen også" sier Siril 15 år. Hun mener det beste med å være på Geilomo er å bli kjent med andre barn i samme situasjon.

Under barnas opphold på Geilomo er det viktig at alle fysiske forhold er tilrettelagt for barnas utfordringer. Det stilles derfor høye krav til bygninger, aktiviteter og utstyr. Det krever kontinuerlig oppgradering og vedlikehold for å møte disse kravene.

Denne julen håper derfor barna på Geilomo, deres foreldre og vi i Norges Astma- og Allergiforbund at du kan være med å bidra, slik at barn fortsetter å oppleve mestring og positive helsegevinster i trygge omgivelser på Geilomo.

Din hjelp betyr så utrolig mye, og gjør så stor forskjell i arbeidet for de kronisk syke barna på Geilomo. 

Avsluttende sier mamma Kim Elisabeth: «For meg som mor er det utrolig godt å se at mestringsnivået hos barna har steget kraftig i løpet av oppholdet, de ble bedre av sykdommene sine, og ønsker å komme tilbake til Geilomo.”

VISSTE DU AT GAVER GIR RETT TIL SKATTEFRADRAG?
Gaver mellom 500 og 40.000 kroner samlet per år gir rett til skattefradrag. For at vi skal kunne innberette dette til skattemyndighetene, trenger vi ditt personnummer. Du kan oppgi dette via telefon 23 35 35 35 eller sende epost til giver@naaf.no. Dette vil da komme på din selvangivelse.