Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Gi en gave til barna på Geilomo barnesykehus

No image
Foto: Top of Mind, Tom André H. Kristiansen Dato publisert: Sist oppdatert:
Geilomo barnesykehus tar imot barn med astma, allergi, hjertefeil og nyretransplantasjoner for habilitering. Gjennom nøye utreding og tett oppfølging lærer de å håndtere og mestre sine kroniske sykdommer. Dermed kan de ta del i fysisk utfoldelse og lek, som barn skal. Men aller viktigst, de lærer å leve et fullverdig liv uten begrensninger.

Gi en gave til barna på Geilomo

  • Vipps feks 200 kroner til 136990
    eller
  • Gi på kontonummer 6005.06.64158

Norges Astma- og Allergiforbund er medlem av Norges innsamlingsråd.

Hvorfor Geilomo?

Ett av fire barn i Norge får astma. Astma er den hyppigste årsaken til akutte innleggelser av barn på  sykehus.  Stadig  flere barn får astma, allergier og andre overfølsomhetssykdommer. Det er en alarmerende og skremmende utvikling.

Heldigvis finnes et fristed for barn med kroniske sykdommer: Geilomo barne­sykehus. Hit kommer barn med  astma, allergi, hjertefeil og nyretransplantasjoner for habilitering. 

Årets juleaksjon

I år trenger vi din hjelp til kontinuerlig oppgradering av bygningene på barnesykehuset. Med ditt bidrag fortsetter Geilomo å være et trygt og godt sted for barn som er i en sårbar situasjon.

Maria på tolv år har slitt med allergier hele livet: Alvorlig melkeallergi, egg, noe nøtter og pollenallergi blant annet. Og da hun var to år, fikk hun astma. Det er pollensesongen om våren og den høye luftfuktigheten i Bergen om høsten som er verst. Da blir Maria ofte dårlig i pusten, trenger mye astmamedisin, og det kan bli en del innleggelser på sykehus.

Etter en dårlig periode med mye innleggelser, merker mamma Therese at Maria blir mer redd.

– Hun blir redd av å puste tungt, og holder seg selv tilbake i aktivitet. Men det er forskjell på å puste tungt av astma, og tungt, men godt, av anstrengelse.

Maria og familien jobber med å overvinne frykten hjemme. Samtidig er dette en av tingene de får god hjelp til på Geilomo barnesykehus. Therese forteller at noe av det viktigste for Maria er at hun blir oppfordret til å være i aktivitet, og å bli kjent med astmaen sin. Hun må kjenne forskjell på nettopp astma, og tung pust som bare skyldes anstrengelse. Aktivitet er bra, spesielt for en person med astma.

– Det har vært en utfordring at Maria gir seg når hun blir andpusten, og jeg lar henne - fordi man vet jo aldri helt hva det skyldes. Da er det godt å komme til Geilomo barnesykehus, hvor ansatte med god kunnskap hjelper både barn og oss foreldre slik at den krevende hverdagen med sykdommen kan mestres på en god måte. Vi blir tryggere på hva hun tåler etter et opphold på Geilomo.

Under oppholdet bor barna på rom sammen, mens de voksne bor i egne foreldrehybler. Dette gir en unik trening i selvstendighet, og masse selvtillit, for barna. Ikke minst gir det livslange vennskap med andre som vet akkurat hvordan du har det.

– Jeg har venner som jeg har møtt på Geilomo som jeg har videosamtaler med hver dag, forteller Maria.

Under barnas opphold på Geilomo er det viktig at alle fysiske forhold er tilrettelagt for barnas utfordringer. Det stilles derfor høye krav til bygninger, aktiviteter og utstyr. Det krever kontinuerlig oppgradering og vedlikehold for å møte disse kravene.

Denne julen håper derfor barna på Geilomo, deres foreldre og vi i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) at du kan være med og bidra, slik at barn kan fortsette å oppleve mestring og positive helsegevinster i trygge omgivelser på Geilomo.

Din hjelp betyr utrolig mye, og gjør så stor forskjell i arbeidet for de kronisk syke barna på Geilomo. 

– Geilomo er et fantastisk tilbud! Med det unngår vi mange sykehusinnleggelser. Barna blir tryggere på seg selv og tør å utfordre seg selv. Det bedrer hverdagen så mye!, avslutter mamma Therese.

Gi en julegave til barna på Geilomo

  • Vipps feks 200 kroner til 136990
    eller
  • Gi på kontonummer 6005.06.64158

Norges Astma- og Allergiforbund er medlem av Norges innsamlingsråd.

VISSTE DU AT GAVER GIR RETT TIL SKATTEFRADRAG?
Gaver mellom 500 og 50.000 kroner samlet per år gir rett til skattefradrag. For at vi skal kunne innberette dette til skattemyndighetene, trenger vi ditt personnummer. Du kan oppgi dette via telefon 23 35 35 35 eller sende epost til giver@naaf.no. Dette vil da komme på din selvangivelse.