Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Hjelp oss å hjelpe barna på Geilomo!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

En meget viktig del av barnas habilitering på Geilomo, er at foreldrene kan være der under oppholdet på fem uker. Foreldrene får også opplæring, og det gjør at barn og foreldre sammen er rustet til å mestre utfordringer i hverdagen med kroniske sykdommer. Denne julen må vi samle inn penger til å pusse opp boligene foreldrene bor i på Geilomo.

Vil du støtte barna på Geilomo? Bruk konto 6005.06.64131

Eldbjørg Helén er mamma til tre barn, to tvillingjenter på ni og en gutt på seks. Alle har alvorlig astma.

De har vært på Geilomo to ganger. Eldbjørg Helén merker godt hvor viktig oppholdene er både for barna, og henne som mamma.

– På Geilomo ser de hele barnet, ikke bare en diagnose eller hindringer. De er så flinke til å legge til rette for hvert enkelt barn, sier hun.

Som mor til barn med kroniske sykdommer, gir det en ubeskrivelig glede å se sine barn i fri lek og utfoldelse.

– Det er fantastisk hvordan barna lærer å mestre sine sykdommer på Geilomo. Vi blir så godt ivaretatt. Det er fokus på at man er frisk. De får ut potensialet i barna, sier hun.

– De opplever at det er trygt å pushe seg og teste sine grenser.

Barna som kommer til Geilomo kan være så små som seks år gamle. Et opphold varer i inntil fem uker av gangen.

Geilomo er helt unikt, det finnes ikke tilsvarende tilbud

Da er det en uvurderlig trygghet å ha mamma eller pappa i nærheten. Undervisningen og veiledningen barna får i å mestre egen sykdom er en veldig viktig del av oppholdet på Geilomo.

Det er vel så viktig at foreldrene får samme veiledning og undervisning. De lærer å kjenne sine barns kroniske sykdommer, og hvordan håndtere dem. Slik kan de mestre hverdagen sammen. For foreldre er det også viktig og fint å treffe andre som opplever det samme.

– Det er veldig godt å være der med andre foreldre som er i samme situasjon, dele erfaringer og snakke med andre, sier Eldbjørg Helén.

Foreldreboligene der mammaene og pappaene bor på Geilomo, er dessverre i veldig dårlig stand. Derfor ønsker Astma- og Allergiforbundet å oppgradere boligene nå, slik at foreldrene fortsatt kan få være med barna.

Eldbjørg Helén har selv bodd der, og er klar i talen når det kommer til tilstanden på foreldreboligene.

– Inventaret faller fra hverandre. Det må absolutt gjøres noe nå!

Eldbjørg Helén, alle barna på Geilomo, og vi i Astma- og Allergiforbundet håper derfor du har mulighet til å hjelpe med å ivareta foreldreboligene. På den måten kan barna som trenger det fortsatt ha med foreldrene på denne viktige livsreisen et opphold på Geilomo representerer.

Som Eldbjørg Helén sier:

– Geilomo er helt unikt, det finnes ikke tilsvarende tilbud.

Barna blir mye bedre etter et opphold her, og det gjør vi som foreldre også!

– Jeg unner alle et opphold på Geilomo, barna blir virkelig sett, sier hun.

 

VISSTE DU AT GAVER GIR RETT TIL SKATTEFRADRAG? Gaver mellom 500 og 20.000 kroner samlet per år gir rett til skattefradrag. For at vi skal kunne innberette dette til skattemyndighetene, trenger vi ditt personnummer. Du kan oppgidette via telefon 23 35 35 35 eller sende epost til giver@naaf.no. Dette vil da komme på din selvangivelse.