Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Dyreallergi berører mange

Du kan hjelpe barna på Geilomo barnesykehus

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Geilomo barnesykehus tar i mot barn med astma, allergi, hjertefeil og nyretransplantasjoner for habilitering. Gjennom nøye utreding og tett oppfølging lærer de å håndtere og mestre sine kroniske sykdommer. Dermed kan de ta del i fysisk utfoldelse og lek, som barn skal. Men aller viktigst, de lærer å leve et fullverdig liv, uten begrensninger. 

Vil du støtte barna på Geilomo?

  • Vipps til 136990
    eller
  • Sett inn på konto 6005.06.64131

Norges Astma- og Allergiforbund er medlem av Norges innsamlingsråd.

Hvorfor Geilomo?

Ett av fire barn i Norge får astma. Astma er den hyppigste årsaken til akutte innleggelser av barn på  sykehus.  Stadig  flere barn får astma, allergier og andre overfølsomhetssykdommer. Det er en alarmerende og skremmende  utvikling.

Heldigvis finnes et fristed for barn med kroniske sykdommer: Geilomo barne­sykehus. Hit kommer barn med  astma, allergi, hjertefeil og nyretransplantasjoner for habilitering. 

Årets juleaksjon

I år trenger vi din hjelp for å få bygget en aktivitetsbase for barna på Geilomo. Dette blir et sted der barn og vokse kan planlegge aktiviteter ute, gjøre klart og oppbevare utstyr.

Anna er helsefaglig rådgiver i NAAF og mor til to barn som  begge har astma og allergi. Hun vet derfor hvor viktig det er at barn med slike kroniske sykdommer får riktig utredning, behandling og oppfølging. Noe Geilomo barnesykehus tilbyr.

-Å få riktig oppfølging har betydd utrolig mye for mine gutter. På grunn av det er de nå aktive på  skolen og i fritiden. De går på bryting og turn, de skater og mye annet, sier Anna.

-På Geilomo lærer barna å mestre sine kroniske sykdommer. De får opplæring i når og hvordan de skal ta medisiner. De får også undervisning slik at de ikke faller utenfor skolen. Et opphold på Geilomo gir barn med kroniske sykdommer mulig­heten til å komme tilbake til hverdagen og delta i alle aktiviteter, slik barn skal, fortsetter hun.

En viktig del av barnas habilitering på Geilomo er fysisk ak tivitet utendørs. Barna er mye ute, sommer som vinter. De sykler,  spiller ball, går på ski og mye annet. –Fysisk aktivitet, særlig utendørs, er veldig viktig for deres habilitering og mestrings­følelse, forteller Anna.

Mange barn og mange aktiviteter ute betyr mye utstyr, og turer ute krever god planlegging. Dessverre har ikke Geilomo en  fullgod aktivitetsbase der barn og voksne kan planlegge  aktiviteter, oppbev are og gjøre klart utstyr.

Denne julen håper barna på Geilomo og vi i Norges Astma­ og Allergiforbund at du kan bidra til at barna på Geilomo får en slik ny aktivitetsbase.

Din hjelp betyr så utrolig mye, og gjør så stor forskjell for alle de kronisk syke barna på Geilomo.

 

VISSTE DU AT GAVER GIR RETT TIL SKATTEFRADRAG? Gaver mellom 500 og 30.000 kroner samlet per år gir rett til skattefradrag. For at vi skal kunne innberette dette til skattemyndighetene, trenger vi ditt personnummer. Du kan oppgi dette via telefon 23 35 35 35 eller sende epost til giver@naaf.no. Dette vil da komme på din selvangivelse.