Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Valle Marina

Hjelp oss å hjelpe barna på Geilomo!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Geilomo barnesykehus tar i mot barn med astma, allergi, hjertefeil og nyretransplantasjoner for habilitering. Gjennom nøye utreding og tett oppfølging lærer de å håndtere og mestre sine kroniske sykdommer. Dermed kan de ta del i fysisk utfoldelse og lek, som barn skal. Men aller viktigst, de lærer å leve et fullverdig liv, uten begrensinger. 

Vil du støtte barna på Geilomo?

  • Vipps til 136990
    eller
  • Sett inn på konto 6005.06.64131

Norges Astma- og Allergiforbund er medlem av Norges innsamlingsråd.

Hvorfor Geilomo?

Unni er mor til to barn som har hatt flere opphold på Geilomo barnesykehus. Alfred på ti år, og Cerine på ni. De har astma, allergier og atopisk eksem. 

- Dette er fjerde gangen vår på Geilomo. Det er så godt å se at barna blir bedre og bedre for hver gang vi er her, sier Unni. Vi lærer alltid masse nytt, både barna og jeg. Vi lærer om barnas kroniske sykdommer og sykdomsmestring, alt under veldig trygge og stabile rammer på Geilomo.

Som mamma til barn med kroniske sykdommer er ikke hverdagene hjemme alltid like enkle. De er ofte preget av medisinering og sykehusbesøk. For lille Cerine har det siste året vært ekstra slitsomt.

-Hun har vært plaget med slim i lungene, noe som er en veldig stor påkjenning for en liten jente, sier Unni. – Hun har vært mye inn og ut av sykehus.

-Nå som vi er på Geilomo, får Cerine den utredning og oppfølging hun virkelig trenger. Hadde vi vært hjemme, kunne en utreding tatt flere år for Cerine. Her på Geilomo tar det fem uker, skryter Unni!

Geilomo har et stort bygg med blant annet svømmebasseng og gymsal. I andre etasje ligger utredning- og oppfølgingsrommet. Her gjør barna forskjellige tester, slik at de kan finne ut hva som virkelig feiler dem, og dermed få den hjelpen de trenger for å bli friske. De lærer hvordan de skal ta medisiner riktig, og de får opplæring i å kjenne kroppens egne tegn til når de må ta medisiner.

Dessverre er luft- og ventilasjonsanlegget i dette rommet av eldre årgang. Et utdatert ventilasjonsanlegg kan hindre barn som tar fysiske tester, fra å yte maksimalt. Derfor er det viktig at Norges Astma- og Allergiforbund nå bytter ut dette ventilasjonsanlegget. Slik kan vi sikre at barna på Geilomo kan gjennomføre det testene de trenger for å få utreding, og dermed få behandlet sine kroniske sykdommer! 

-Det er veldig viktig at dette blir gjort, sier Unni. Barna som er til utredning og oppfølging, trenger all den gode luften de kan få!

Unni, alle barna på Geilomo, og vi i Norges Astma- og Allergiforbund håper derfor du har mulighet til å hjelpe oss, slik at vi kan bytte ventilasjonsanlegget. På den måten kan barna som er på Geilomo, fortsette å få livsnødvendig utredning, og hjelp til å mestre sine kroniske sykdommer.

Som Unni sier:

-Geilomo må virkelig berømmes! Alt her er tilrettelagt med kunnskap og aktiviteter, både for barn og foreldre. Jeg håper alle skjønner hvor viktig et opphold på Geilomo er, og at de vil hjelpe for å ivareta dette! 

VISSTE DU AT GAVER GIR RETT TIL SKATTEFRADRAG? Gaver mellom 500 og 30.000 kroner samlet per år gir rett til skattefradrag. For at vi skal kunne innberette dette til skattemyndighetene, trenger vi ditt personnummer. Du kan oppgi dette via telefon 23 35 35 35 eller sende epost til giver@naaf.no. Dette vil da komme på din selvangivelse.