Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Opphold

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Et opphold på Geilomo skal ruste barn og foreldre til en bedre og enklere hverdag hjemme.

Geilomo er et spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og/eller medfødt hjertefeil.  Det er plass til 26 barn.

Tilbudet i dag er basert på puljer med varighet fra 2-5 uker. På Geilomo og i området rundt har vi fantastiske muligheter for fysisk aktivitet hele året. Barna introduseres for fysiske aktiviteter hvor fokuset er å mestre de ulike utfordringene som en kronisk sykdom gir.

Før du kommer til Geilomo

I forkant av oppholdet vil det i god tid bli sendt ut et informasjonsskriv. Dette inneholder blant annet pakkeliste, informasjon om veivalg og transport, daglige rutiner, undervisning og bolig for foreldre m.m.

Daglige rutiner

Barna bor på avdelinger (Paviljong 1, 2 og 3) hvor det er sykepleiere og hjelpepleiere som følger opp medisinering, og som har ansvaret for barna under oppholdet.

Barna bor i egne, hyggelige avdelinger, og det er alltid personale til stede som kan gi dem den hjelpen de trenger. Barna skal ha det godt på Geilomo! 

Der det er behov for det tilbyr sykehuset opphold for en eller begge foreldrene. Foreldrene bor på egne foreldrehybler eller hytter på området.

Dagsrytmen på Geilomo:

Kl. 07.30               Vekking/medisin

Kl. 08.00               Frokost

Kl. 09.00               Skolestart

Kl. 11.30               Lunsj/medisin

Kl. 12.00               Skole

Kl. 14.30               Middag

Kl. 16.00               Møte/fysisk aktivitet/medisin

Kl. 19.00               Kveldsmat

Kl. 20.00               Medisin/leggetid etter alder

Det arrangeres fellesturer og aktiviteter i helgene.

Hva skjer etter oppholdet?

Ved utskriving får foreldrene samtale med fagpersonalet, og en oppsummering av oppholdet. Det blir sendt epikrise til innleggende lege, sykepleie/aktivitetsrapport til helsesøster, fastlege og hjemmet, og pedagogisk rapport til hjemskolen.

Rapportene inneholder forslag til oppfølging. Barna får med seg en plan for aktivitet som de selv og deres foresatte har vært med på å utarbeide under oppholdet. Ved behov kan vi ta imot besøk fra helsepersonell og ansatte ved hjemskolen eller barnehagen.

Ungdomsopphold

Vi har et sommeropphold og et vinteropphold med varighet på 1-2 uker for ungdommer i den videregående skolen.