Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Slik søker du plass

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Ønsker du å søke om opphold for barnet ditt på Geilomo? Her finner du guide til hvordan du gjør det.

Hvordan går du fram for å søke?

Søknaden kan gå gjennom barneavdeling/klinikk, privatpraktiserende spesialist eller fastlegen. Barnet betaler ingen egenandel. For informasjon om foreldres trygderettigheter: Kontakt NAV.

Søknad

Geilomo har ikke eget søknadsskjema. Legen bør derfor skrive egen henvisning/epikrise med en bestilling/målsetting for oppholdet.

Det bør tydelig fremkomme at henvisningen gjelder opphold på GEILOMO. Søknad om opphold sendes:

OUS HF Ullevål
Barnemedisinsk avdeling
Henvisning
Postboks 4956
Nydalen
0424 Oslo 

Andre adresser:

OUSHF DL Geilomo

Postboks 130,
3581 GEILO
Besøksadresse: Øyovegen 8
Tlf: 32 09 50 00
Faks: 32 09 50 60
geilomo@rikshospitalet.no
www.geilomo.no

Seksjonsjef Anne-Britt Foss: tlf 32 09 50 00

Geilomo skole
Postboks 81, 3581 GEILO
Besøksadresse: Øyovegen 8
Tlf: 32 09 50 80
Faks: 32 09 50 89
geilomo@statped.no

Norges Astma- og Allergiforbund
PB 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse: St. Olavs gate 25
Tlf: 23 35 35 35
naaf@naaf.no
www.naaf.no