Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Mer om behandlingsreiser

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i Norge, men er ingen rettighet.

Barn

For barn og unge med eksem eller kronisk lungesykdom finnes behandlingsreiser til Gran Canaria. Egne søknadsskjemer kan fås ved alle landets trygdekontor. For mer informasjon, les her:

Behandlingsreise for barn og ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem

Voksne

Det finnes per i dag ingen behandlingsreiser til utlandet for voksne med atopisk eksem, astma eller KOLS som dekkes av det offentlige.

For voksne dekker det offentlige per i dag kun behandlingsreiser etter søknad for pasienter med revmatiske lidelser, psoriasis eller senskader etter poliomyelitt. For mer informasjon,

Behandlingsreiser til utlandet/pasientgrupper