Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Refusjonsordning for fysioterapibehandling i utlandet

Dato publisert: Sist oppdatert:
På Valle Marina finnes det helsesenter med treningsstudio og tilbud om fysikalsk behandling fra norske/skandinaviske fysioterapeuter. Du kan få individuelt tilrettelagt treningsprogram, eller du kan delta i gruppebehandling i varmtvannsbassenget.

Du kan få refundert utgifter til fysioterapi ved Valle Marina, men da må du legge ut for behandlingen selv, og søke Helfo om refusjon i etterkant. Behandlingens innhold og omfang må være tilsvarende det du ville ha fått dekket i Norge. Du kan bare få dekket det antall behandlinger du normalt sett ville blitt tilbudt dersom du hadde gått til en fysioterapeut med driftstilskudd i Norge. 

Du kan altså få refundert utgifter tilsvarende det du ville fått dekket i Norge, og dette innebærer at du må betale en egenandel. Dersom du har frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen. 

På regningen må det fremgå hvilken behandling som er utført, slik at Helfo kan bruke norske takster for å komme frem til hvor mye du skal ha i refusjon. Helsehuset Valle Marina har skjemaet du skal bruke når du søker Helfo om refusjon i etterkant av behandlingene (innen 6 måneder etter avsluttet behandling). De vil være behjelpelig med å fylle ut skjemaet for deg, og legger ved annen nødvendig dokumentasjon du trenger for å kunne få beløpet refundert.

Du vil kunne betale med kort på Valle Marina. Du kan betale for hver enkelt behandling, eller samlet i forkant av behandlingene. Ved sykdom, eller hvis du av andre grunner velger å avslutte behandlingen, vil beløpet refunderes fra dagen etter at du har avlyst timen(e).

For mer informasjon om tilbudet på Helsehuset Valle Marina kan du ta en titt på deres nettsider, eller ta kontakt med på fysioterapi@vallemarina.es

Mer informasjon om fysioterapi i EU/EØS-land finner du her >>