Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Refusjonsordning for fysioterapibehandling i utlandet

Dato publisert: Sist oppdatert:
Fysikalsk behandling i andre EU/EØS land vil bli refundert på samme måte som om behandlingen fant sted i Norge.

Informasjon til pasienter ved Gran Fysio Terapisenter SL, Gran Canaria

Til pasienter med rekvisisjon fra lege:

Individuell  behandling: Du legger ut  60 Euro per behandling. Administrasjons-/driftsgebyret i dagens ordning faller bort.

Beløpet inkluderer refusjonsdel og driftstilskuddsdel for deg som har full refusjon i Norge.

For deg som betaler egenandel i Norge, inkluderer beløpet egenandel, refusjonsdel og driftstilskuddsdel:

  • Du som har en diagnose som gir rett til full refusjon i Norge, søker om å få alt refundert.
  • Der diagnosen tilsier at du skal betale egenandel i Norge, vil egenandelen utgjøre omtrent halvparten av beløpet på 60 euro, dvs ca 30 euro, eller omkring 235-260 kr, avhengig av takstene som brukes og kursen i euro.

 

Gruppebehandling i basseng:

Du legger ut 17 euro per gruppebehandling. Du som har en diagnose som gir rett til full refusjon i Norge, søker om å få hele beløpet refundert.

Du som betaler egenandel  i Norge, betaler kr 100 ( ca 12.5 euro, avhengig av kursen ). Det resterende beløp søker du om å få refundert  (refusjonsdel og driftstilskuddsdel).

Du kan benytte FRIKORT utstedt i Norge på samme vilkår som hjemme.

Skjema fra Gran Fysio:
Gran Fysio har skjemaet du skal bruke når du søker Helfo om refusjon i etterkant av behandlingene (innen 6 mnd etter avsluttet behandling). Vi vil være behjelpelig med å fylle ut skjemaet for deg. Vi legger også ved annen nødvendig dokumentasjon som du trenger for å kunne få beløpet refundert.

Du vil kunne betale med kort.  Du betaler for hver gang eller samlet i forkant av behandlingene (for eksempel 5 om gangen).

Ved sykdom, eller hvis du av andre grunner velger å avslutte behandlingen, vil beløpet refunderes fra dagen etter at du har avlyst timen(e).

Gran Fysio ønsker deg velkommen til behandling på Gran Canaria.