Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

NAAFs regioner

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund er inndelt i 10 regioner og har rundt 50 lokal- og storlag landet over. Regionene er bindeleddet mellom lokalforeningene, storlag og sekretariatet.

De fleste regionene har eget kontor og ansatt regionssekretær. Regionene arbeider på lokalt plan og arrangerer egne kurs og åpne møter for medlemmer og andre.

Mange regioner driver likemannsarbeid og har egne informatører som er skolert til å drive informasjon om astma, allergi, eksem og inneklima.

Ta gjerne kontakt med regionskontoret i ditt fylke. Her vil du også få opplysninger om lokalforeninger i nærheten av hjemstedet.