Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Brukerkontoret Sørlandet sykehus

Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund Region Agder er for tiden representert på brukerkontoret i Kristiansand, men er dessverre ikke representert på brukerkontorene i Arendal eller i Flekkefjord. Vi håper å komme i gang med dette igjen og søker etter aktuelle frivillige som kan tenke seg å bidra med å ta vakter, opplæring blir gitt.

Under servicekontoret på Sørlandets sykehuset i er det opprettet et brukerkontor. Dette kontoret er bemannet av likemenn fra ulike pasientorganisasjoner.

Brukerkontoret kan tilby:

•En og snakke med
•Informasjon om sykdommen
•Informasjon om rettigheter
•Råd og hjelp generelt
•Råd og hjelp når det gjelder attføring og arbeid

Våre likemenn:

•Har selv eller har noen i sin nærmeste familie som har astma, allergi, kols, matallergi/intoleranse eller annen overfølsomhet
•Har bearbeidet erfaring til og leve med sin sykdom
•Vet hvor skoen trykker, og kjenner til behovet for ”en og samtale” – for deg som bruker
•Tar deg på alvor
•Har skrevet under på en taushetserklæring
•Er ikke helsepersonell, men en erfaringsekspert.