Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem, nå er det gratis ut året!

Lokallag og storlag

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ta kontakt med ditt lokallag for innspill, ris og ros, forslag til aktiviteter og andre ting.

Norges Astma- og Allergiforbund Aust-Agder Storlag

Leder: Tone Karlsen
E-post: tonekkarlsen(at)gmail.com

Nestleder: Hilde Vasseth 

Styremedlem: Eva Nærebø

Styremedlem: Mona Heimdal Seljås

Styremedlem: Mona Lill Ellefsen

 

Norges Astma- og Allergiforbund Lister lokallag:

Leder: Geir Stølen
E-post: geistoe(at)online.no

Nestleder/ sekretær: Karoline o. Hamar

Kasserer: Anita R. Homme

Styremedlem: Bente Olsen

Styremedlem: Marit Haddeland

Vara: Kjell Ståle Hamar

Vara: Anne Svindland Eriksen

Norges Astma- og Allergiforbund Lindesnes Kristiansand og omegn lokallag:

Leder: May Liss Kallhovd

E-post: Mayliss71(at)hotmail.com

Nestleder. Sissel S. Solaas

Styremedlem: Siv Elin Grødem

Vara: Maria Anabell Solaas

Vara: Kari Elise Log