Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Les her om hva koronaviruset betyr for deg med astma eller kols >>

Lokallag og storlag

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ta kontakt med ditt lokallag for innspill, ris og ros, forslag til aktiviteter og andre ting.

Norges Astma- og Allergiforbund Aust-Agder Storlag

Leder: Tone Karlsen
E-post: tonekkarlsen(at)gmail.com

Nestleder: Mona Heimdal
E-post: mon-heim(at)online.no

Styremedlem: Eva Nærebø

Styremedlem: Hilde Vasseth

Styremedlem: Mona Lill Elvebakk

Ungdomsrepresentant: Marielle Køhler Heimdal

Vara: Markus M. Karlsen 

Norges Astma- og Allergiforbund Lister lokallag:

Leder: Geir Stølen
E-post: geistoe(at)online.no

Nestleder/ sekretær: Karoline o. Hamar

Kasserer:: Anita R. Homme

Styremedlem: Reidar Klungland

Styremedlem: Bente Olsen

Vara: Marit Haddeland

Norges Astma- og Allergiforbund Lindesnes Kristiansand og omegn lokallag:

Leder: May Liss Kallhovd

E-post: Mayliss71(at)hotmail.com

Nestleder. Kari ELise Log

Styremedlem: Sissel S. Solaas

Styremedlem: Anette Netland

Styremedlem: Inger lise Utheim Olsen

Vara: Siv Elin Grødem

Vara: Åse Bjerva